Vlissingen, 14 monumenten - walcheren40-45

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vlissingen, 14 monumenten

Monument voor Burgerslachtoffers
Het 'Monument voor Burgerslachtoffers' aan de Pres. Rooseveltlaan 766 is opgericht om de 251 medeburgers te herdenken, die in de periode 1939-1945 door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Het monument is onthuld in 1954.

Monument voor generaal M.E. Deslaurens
Het monument voor generaal M.E. Deslaurens aan de Oost-Souburgseweg in Vlissingen is opgericht om de Franse commandant van de 60ste Infanterie Divisie te herdenken. Op 17 mei 1940 sneuvelde hij, terwijl hij met enkele soldaten de terugtocht van zijn troepen dekte. Tijdens de invasie van de bezetter hadden de Fransen een aandeel in de verdediging van Zeeland. Het monument is onthuld op 4 mei 2001.

De Volharding
Het grafmonument ‘De Volharding’ op de Algemene Begraafplaats in Vlissingen is opgericht ter nagedachtenis aan de meisjes van Wasserij 'De Volharding' die omkwamen bij een bombardement op 31 mei 1943 in Vlissingen. De meisjes waren aan het werk in de Stoomwasscherij 'De Volharding' aan de Singel, toen ze overvallen werden door een hevig bombardement. Acht meisjes die in de wasserij werkten - in de leeftijd van 14 tot 22 jaar - kwamen hierbij om het leven.
Op het monument staan de namen van zeven slachtoffers. Het achtste meisje (Maatje Marina Lobbezoo) staat niet vermeld op het monument, omdat zij begraven ligt op de Algemene begraafplaats van Oost Souburg.

Monument Koninklijke Maatschappij De Schelde
Het monument 'Koninklijke Maatschappij De Schelde' in de Glacisstraat in Vlissingen is opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan tachtig werknemers van dit bedrijf die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.
Negenendertig werknemers van 'Koninklijke Maatschappij De Schelde' kwamen om bij bombardementen op de fabriek of op hun woonplaats. Achttien mannen lieten het leven bij beschietingen. Vier mannen kwamen om in Duitsland en drie werden door de bezetter gefusilleerd. Elf werknemers van 'De Schelde' kwamen om het leven toen Westkapelle werd getroffen door een bombardement.

Brits Ereveld
Het Brits ereveld op de Algemene Begraafplaats herbergt de graven van gesneuvelde militairen van het Britse Gemenebest. Bij elk graf is een zerk van witte natuursteen geplaatst met een kruis.
Eregalerij
In een ererij graven bij het Ereveld zijn de graven te vinden van J. Doornbos (verzetsheld) en J. van der Jagt (burgerslachtoffer).

Bevrijdingsmonument
Het Bevrijdingsmonument is opgericht om 25 medeburgers te herdenken die tijdens de bevrijding van Vlissingen tussen 1 en 4 november 1944 zijn omgekomen.
Het monument bestaat uit een gedenksteen van 80 centimeter hoog en 1 meter 85 breed. Voor de gedenksteen liggen 25 kleine stenen ingegraven met de namen van de oorlogsslachtoffers.

Nationaal Monument voor de 4e Commando Brigade
Het Nationaal Monument voor de 4e Commando Brigade aan de Dijkstraat is een bronzen beeld van een soldaat in gevechtshouding. Het monument herinnert de inwoners van Vlissingen aan de strijd die door deze vrijwilligers van de British Liberation Army is geleverd tijdens de bevrijding van Walcheren. Bij de gevechten kwamen 81 Britse en 22 Franse soldaten om het leven.

Inundatiemonument
Het Inundatiemonument herinnert de inwoners van Vlissingen aan het geallieerde bombardement op de Duitse stellingen aan de Scheldemond. Op 7 oktober 1944 werd daardoor de Nolledijk bij Vlissingen vernietigd, waardoor het gebied onder water liep.

Indië-monument
Het 'Indië-monument' op de Noorder-begraafplaats in Vlissingen is opgericht ter nagedachtenis aan zeventien medeburgers die als militair tijdens de politionele acties in het voormalig Nederlands-Indië zijn gesneuveld.

Monument in de Zeevaartschool
Het Monument in de Zeevaartschool aan de Boulevard Bankert 156 in Vlissingen is opgericht ter nagedachtenis aan 174 oud-leerlingen van de Ruyterschool die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Het monument is onthuld op 4 november 1953 door de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A.F.C. de Casembroot. In datzelfde jaar werd de nieuwe school in gebruik genomen en bestond de school 50 jaar. De plaat is een geschenk van de oud-leerlingen.

Monument Nederlandse Loodswezen
Het monument 'Nederlandse Loodswezen' is opgericht om de vijftien zeelieden van dit bedrijf te herdenken die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. De plaquette hangt in de hal van het gebouw van het Nederlands Loodswezen, gevestigd aan de Boulevard de Ruyter in Vlissingen.

Plaquette in brandweerkazerne
De plaquette is opgericht ter nagedachtenis aan vier brandweerlieden die zijn omgekomen toen de kazerne in de Van Dishoekstraat op 15 augustus 1943 werd getroffen door een bom. Het monument is onthuld in 1953. De gedenkplaat is in 2004 verplaatst naar de nieuwe brandweerkazerne aan de Olympiaweg.

Monument voor Harry Traast
Het monument voor Harry Traast ter nagedachtenis aan deze 17-jarige jongen die op 15 augustus 1943 om het leven is gekomen bij een bombardement. Het monument is onthuld in 1998. Het herdenkingskruis werd geplaatst op verzoek van de zus van het oorlogsslachtoffer in de Hogeschool Zeeland aan de Edisonweg.

Plaquette in het NS-station
De plaquette in het NS-station in Vlissingen is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen. De naam van het slachtoffer is Willem Looise. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft NS besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes in diverse stations in Nederland.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu