6 oktober: dwangarbeid - walcheren40-45

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

6 oktober: dwangarbeid

A.V.N. v. Woerden (17 jarige zoon van de Nederl.Herv. Predikant Van Woerden)
“Thans zijn de Duitsers, na tweemaal de bevolking van Walcheren door hun burgemeesters te hebben opgeroepen hun eiland vrijwillig te beschermen, tot "dwangmaatregelen" overgegaan. Vandaag werd een "Bevel" van den Beauftragten des Reichskommissars aangeplakt (gedateerd 5 oktober), waarin alle mannelijke inwoners van het eiland boven 15 jaar werd bevolen mede te helpen aan het opwerpen van een nooddam. Hiervoor scheen geen vrijwillige belangstelling te bestaan. Slechts enkele groepen waren uitgezonderd, geen kruideniers, predikanten, doktoren enz., wèl de werklui van de Schelde die voor de Duitsers werkten! Men moest zich iedere morgen te 7 uur bij zijn gemeentehuis melden. Wie, na 6 oktober te 14 uur, nog werd aangetroffen terwijl hij niet op de hem opgedragen post was en geen vrijstelling kon tonen zou zich wegens sabotage voor het "Standgericht" te verantwoorden hebben! Toch was ook thans het animo om het eiland te beschermen niet groot en velen meenden ermee te kunnen volstaan gewoon in hun huizen te blijven: De Duitsers hadden toch niet zulk een goede organisatie dat dit uit zou komen. Ondertussen was er een verzoek verschenen van de hand van de waarnemend Commissaris van Zeeland, Mr. P. Dieleman dat aanmerkelijk sympathieker van toon was. Hij verzocht de bewoners van ons eiland tot het aanleggen van dammen, vooral rondom de dorpen. De Duitsers werden in dit verzoek volkomen genegeerd en het hoofddoel van de dijkdoorbraak op 3 oktober, n.l. het onschadelijk maken van het Duitse geschut (volgens de Engelse radio), moest thans bereikt zijn. (veel geschut was weggetrokken naar Zuid Beveland). Daarom meenden wij hieraan toch ten minste gevolg te moeten geven om Walcheren tegen verdere ellende te helpen beschermen. Zo zal ik dan morgen trachten een plaats te vinden om de grote overstroming, die bij storm thans dreigt, te helpen beperken zonder de Duitsers hierbij al te zeer van dienst te zijn.”


Overal hingen pamfletten met een dringende oproep om te komen helpen om een nooddam te maken.
Er waren ook pamfletten met het woord BEVEL.
Dat was dus serieus, het was gevaarlijk om het te negeren.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu